من دیگر در این وبلاگ پست نمی زنم و با سایت تخصصی عکس حی بیب هورا مشارکت می کنم.